Posts Tagged ‘استاتوس و’

استاتوس و متن های عاشقانه و زیبا

استاتوس و متن های عاشقانه و زیبا متن عاشقانه, استاتوس های زیبای عاشقانه, جمله های رمانتیک زیبا کمی دیر آمدی ای عشق! اما باز با این حال، اگر چیزی از این غارت‌زده باقیست، غارت کن..! متن های عاشقانه تنها مانده ام در روزگاری که شیرینی نیست تا برایش فرهاد شوم همه تلخند استاتوس های عاشقانه […]

More »