Posts Tagged ‘استراحت درست’

استراحت مطلق در دوران بارداری درست نیست

استراحت مطلق در دوران بارداری درست نیست آیا استراحت مطلق در دوران حاملگی مفید است؟ استراحت مطلق به این معنی است که شما در بیشتر اوقات روز باید در رختخواب بمانید و فقط برای دسشویی و غذا خوردن از جای خود بلند شوید.طبق تحقیقاتی که انجام شده محققان دریافته اند که بیشتر پزشکانی که استرحات […]

More »