Posts Tagged ‘اصابت’

كشته شدن پروفسوری بر اثر اصابت گلوله! +عکس

كشته شدن پروفسوری بر اثر اصابت گلوله! +عکس  كشته شدن پروفسوری بر اثر اصابت گلوله! به گزارش ایران استایل ،در تاريخ ١٤ سپتامبر در ايالت دلتا در ميسيسيپي پروفسوري بر اثر اصابت گلوله كشته شد در طي اين اتفاق اين دانشگاه بسته شد . اين دانشگاه در كليولند ميسيسيپي واقع است كن در اكانت توييتر […]

More »