Posts Tagged ‘اصول جنسی’

اصول داشتن رابطه جنسی بعد از زایمان

اصول داشتن رابطه جنسی بعد از زایمان پس از زایمان داشت رابطه جنسی بین زن و شوهر شامل اصولی می شود که شاید پزشک هم به شما نداند. در اینجا برخی از تجربه‌های خانم‌های مختلف در رابطه جنسی بعد از زایمان را که آنها را به کل شگفت‌زده کرده بود، می‌خوانید.   رابطه جنسی بعد […]

More »