Posts Tagged ‘بارانی’

اس ام اس غمگین و زیبای روزهای بارانی

اس ام اس غمگین و زیبای روزهای بارانی اس ام اس های زیبا و غمگین برای روزهای ابری و بارانی باران حضورت که ببارد تنهایی ام خشکسالی اش را تعطیل می کند به حرمت قطراتی از جنس تو یه خیابون یه بارون دستهای یخ کرده یه آهنگ کلی فکر ! و پاکت سیگار به ازای […]

More »