Posts Tagged ‘بجای’

ساخت خانه لوکس بجای توالت عمومی

ساخت خانه لوکس بجای توالت عمومی به گزارش ایران استایل;یک مرد انگلیسی با ذوق یک دستشویی عمومی را که چند سالی از کار افتاده بود را از شهرداری شهر Ewell میخرد و ان را تبدیل به یک خانه لوکس میکند. بعد از اینکه او این خانه را میسازد حالا برای این خانه حدود ۳۰۰هزار پوند مشتری […]

More »