Posts Tagged ‘بعد سال’

ازادی میمون بعد از ۲۵ سال شکنجه

ازادی میمون بعد از ۲۵ سال شکنجه به گزارش زیرمیزی;این میمون نگون بخت بعد از یک ربع قرن زندگی در یک قفس تاریک و نمور بالاخره نجات پیدا کرد. این میمون در سال ۱۹۹۱ توسط خانواده ای در بانگوک تایلند خریداری شد و از ان زمان در این مکان نگه داری شده است. این میمون […]

More »