Posts Tagged ‘بیوک +’

عکسهای بیوک سوپر ۱۹۵۲ + قیمت

عکسهای بیوک سوپر ۱۹۵۲ + قیمت عکسهای بیوک سوپر ۱۹۵۲ + قیمت بیوک مورد نظر که توسط دومین صاحبش به فروش گذاشته شده یک بیوک سوپر ۱۹۵۲ است که با هم نسلهای خود در آن سال تفاوت زیادی دارد. برای مثال موتور این خودرو یک موتور هشت سیلندر خطی است که از خودروی دیگری قرض […]

More »