Posts Tagged ‘جمجمه اید!’

عکسی از جمجمه ابوعلی سینا که تا بحال ندیده اید!

عکسی از جمجمه ابوعلی سینا که تا بحال ندیده اید! بقایای استخوان‌های این دو نفر در جعبه‌های مخصوص مهر و موم و در آرامگاه جدید بوعلی سینا مجددا دفن شد. ابوعلی سینا ابن سینا پس از مرگ در همدان و در زیر حصار این شهر توسط ابوسعید دخدوک به خاک سپرده شد. دخدوک نیز پس […]

More »