Posts Tagged ‘حرف ارجمند’

حرف های امیریل ارجمند بازیگر سریال معمای شاه

حرف های امیریل ارجمند بازیگر سریال معمای شاه گفتگوی خواندنی با امیریل ارجمند بازیگر نقش احمد وزیری در سریال معمای شاه از نوروز سال 92 به پروژه «معمای شاه» پیوست و در بخش داستانی و اصلی این سریال بازی می کند. بازی او از قسمت دوم سریال و همزمان با بازگشتش از سوئیس به ایران […]

More »