Posts Tagged ‘حسینیه شد!’

مستربین در حسینیه ارشاد سوژه عکاسان شد! +عکس

مستربین در حسینیه ارشاد سوژه عکاسان شد! +عکس یکی از موارد جالب روز رای گیری در حسینیه ارشاد حضور فردی بود که خود را به شکل و شمایل مستربین در آورده بود که سوژه عکاسان و حتی مردم عادی قرار گرفت حسینیه ارشاد یکی از موارد جالب توجه حضور فردی بود که خود را به […]

More »