Posts Tagged ‘خطرات کننده’

خطرات و عوارض استفاده از لاک ناخن و پاک کننده لاک

خطرات و عوارض استفاده از لاک ناخن و پاک کننده لاک استفاده از لاک ناخن باعث مشکلاتی برای ناخن می شود.لاک ناخت باعث تغییر در رنگ و حالت ناخن می شود.لاک ناخن هم مانند استون، دارای مواد حلال تحریک پذیر است که باعث خشکی ناخن می شود.   تاثیر استفاده از لاک و استون روی […]

More »