Posts Tagged ‘خوانندگان شرکت’

خوانندگان ایرانی که در برنامه استعدادیابی ماهواره ای شرکت کردند

خوانندگان ایرانی که در برنامه استعدادیابی ماهواره ای شرکت کردند این افراد در مسابقات استعدادیابی شبکه های ماهواره ای مثل منوتو تی وی پرشیا شرکت کردند و تا مراحل خوبی هم پیش رفتند ولی به ایران بازگشتند و فعالیت هنریشان را در ایران از سر گرفتند.شاید هم حضور در این آکادمی‌ها یک دست‌گرمی و فرصتی […]

More »