Posts Tagged ‘خیابانی دار’

شعارهای خنده دار انتخاباتی جواد خیابانی

شعارهای خنده دار انتخاباتی جواد خیابانی شعارهای خنده دار انتخاباتی جواد خیابانی بسیاری از افراد غیرسیاسی مانند مجری های تلویزیونی و ورزشکاران کاندید انتخابات مجلسی شورای اسلامی شدند.جواد خیابانی گزارشگر با سابقه ورزشی نیر کاندید شده است و البته سوژه طنز بسیاری از روزنامه نگاران شده است.شهرام شهید‌‌ی در ستون طنز روزنامه قانون درباره ثبت […]

More »