Posts Tagged ‘دلایلی خیار’

دلایلی عالی برای مصرف بیشتر خیار

دلایلی عالی برای مصرف بیشتر خیار برای تسکین سردرد می توانید خیار بخورید.حتی می توانید برش های خیار را بر روی پیشانی بگذارید تا به آرامیش برسید.خیار که طبعی سرد دارد یکی از پر مصرف ترین سبزیجات در دنیا است.خیار به دلیل آب زیادی که دارد رطوبت بدن را تامین می کند.   خیار برای […]

More »