Posts Tagged ‘سنگسار عکس’

سنگسار دختر جوان به دست طالبان + عکس – سنگسار

سنگسار دختر جوان به دست طالبان + عکس – سنگسار به نقل از خبرگزاری فرانسه این اقدام در ۲۵ اکتبر (۹ روز پیش) انجام شده است و فیلم ویدئویی ۳۰ ثانیه ای سنگسار روز ۳ نوامبر (سه شنبه) منتشر شده است. “رخشانه” که گمان برده می شود بین ۱۹ تا ۲۱ سال داشته ، با […]

More »