Posts Tagged ‘شادی’

عکس و مطلب خنده دار (سری سوم)

انقدر نگین پسرا بدن ، بی ادبن ،آویزونن… یکم انصاف داشته باشین شده شما تو یه گروه عضو شی دختراش دونه دونه بیان پی وی حالت و بپرسن؟! نه شده؟ اما پسرا همین که وارد یه گروه می شی همشون میان پی وی حالت و می پرسن اصلا محبت تو ذات ایناس

More »

عکس و مطلب خنده دار (سری دوم)

از یه اسب میپرسن چرا هر کس تورو میبینه سوارت میشه؟ اون اسب جواب نداد. سرشو انداخت پایین و هیچی نگفت. میدونید چرا؟؟؟ چون اسبا نمیتونن حرف بزنن. نه واقعا انتظار داشتین اسبها حرف هم بزنن؟:|

More »

عکس و مطلب خنده دار (سری اول)

تفاوت ما با نسل جدید : آن چیست که بدون آن نمیتوان زندگی کرد اما دیده نمیشود ؟ جواب ما : هوا جواب نسل جدید : وایرلس !

More »

تحقيقات نشان دادند كه ثروت به راستی شادی می آورد !

تحقيقات نشان دادند كه ثروت به راستی شادی می آورد ! تحقيقات نشان دادند كه ثروت به راستی شادی می آورد ! خشنودي از زندگي احساس ارزشمندي و شادي با وجود داشتن ثروت حاصل ميشود به گزارش ایرن استایل ،تحقيقات جديد نشان داد كه مردم زماني خوشحال زندگي ميكنند كه ميزان حساب بانكي شان از […]

More »