Posts Tagged ‘شد خواننده’

کیتی پری پردرآمدترین خواننده زن 2015 شد

کیتی پری پردرآمدترین خواننده زن 2015 شد کیتی پری خواننده جذاب و خوش صدای آمریکایی پردرآمدترین خواننده زن شد امسال هم لیستی از پردرآمدترین خوانندگان زن منشتر شد که در صدر این فهرست کیتی پری با درآمد بیش از 135 میلیون دلار قرار دارد. بعد از کیتی پری نیز تیلور سویفت قرار گرفت. عکس های […]

More »