Posts Tagged ‘شرط’

پیش شرط های مهم برای ازدواج

پیش شرط های مهم برای ازدواج شرایط قبل از ازدواج,آمادگی برای ازدواج,آیا برای ازدواج کردن آماده هستم؟, قبل از ازدواج باید اطلاعاتی را درباره سلامت روانی و جسمانی همسر آینده خود کسب کنندعکس های جدید

More »