Posts Tagged ‘شوهر ناموس’

ماجرای قتل شوهر خواهر به دلیل داغ ناموس

ماجرای قتل شوهر خواهر به دلیل داغ ناموس مرد جوان شوهر خواهرش را به دلیل اینکه با همسرش رابطه داشت با شلیک گلوله به قتل رساند… هربار با یک بهانه خود را کنار کشید اما وقتی در یکی از سفرهای خانوادگی، «ابراز علاقه لیلا به شوهرخواهرش» را دید، اسلحه کلت کمری‌اش را برداشت و به […]

More »