Posts Tagged ‘طنز پیوست’

کارگردان طنز ایرانی به شبکه جم GEM TV پیوست +عکس

کارگردان طنز ایرانی به شبکه جم GEM TV پیوست +عکس عکسی از کارگردان طنز ایرانی مهدی مظلومی با یکی از بازیگرانی که از ایرن مهاجرت کرده است منتشر شده است که نشان دهنده خروج او از کشور است کارگردان طنز ایرانی به شبکه جم Gem پیوست کارگردان سریال‌های «بدون شرح»، «کمربندها را ببندیم» و «بانکی‌ها» […]

More »