Posts Tagged ‘عادت می’

عادت های بدی که باعث “بی اختیاری ادرار” می شوند

عادت های بدی که باعث “بی اختیاری ادرار” می شوندبعضی از عادت های نادرست افراد باعث “بی اختیاری ادرار” و تشدید این عارضه می شود. با ترک کردن این عادت های بد بی اختیاری ادرار در افراد کمتر می شود.   معرفی عواملی که باعث بی اخیتاری ادرار می شوند یبوست، مصرف الکل، مصرف زیاد مایعات بعد […]

More »

عادت های بدی که منجر به کاهش آی کیو می شوند

عادت های بدی که منجر به کاهش آی کیو می شوند کارها و عاداتی که باعث کاهش آی کیو می شوند,آی کیو بالا,بالا بردن هوش و آی کیو,ضریب هوشی خوب,ذهن زرنگ,ضریب هوشی کمترتصویر دختر

More »