Posts Tagged ‘عجمیان های’

زندگی روشنک عجمیان و همسرش + عکس های خانوادگی

زندگی روشنک عجمیان و همسرش + عکس های خانوادگی عکس های خانوادگی دیده نشده روشنک عجکیان به همراه گفتگوی داغ با روشنک عجمیان روشنك عجمیان و همسرش مهریار حمیدی كه دانش‌آموخته مهندسی صنایع است، بیش از یك دهه است كه زندگی مشتركشان را با عشق و آرامش حفظ كرده‌اند. زندگی زوج‌هایی كه هر دو نفرشان […]

More »