Posts Tagged ‘عکس خفن عکس های دختران ایزدی “یگان آفتاب” که به جنگ داعش می روند’

عکس های خفن عکس های دختران ایزدی “یگان آفتاب” که به جنگ داعش می روند

عکس های خفن عکس های دختران ایزدی “یگان آفتاب” که به جنگ داعش می روند عکس های دختران کرد ایزدی موسوم به یگان آفتاب که به جنگ علیه داعش می روند گروهی از زنان ایزدی برای گرفتن انتقام دیگر زنان این قوم از گروه تروریستی داعش “یگان دختران آفتاب” را تشکیل دادند. به نوشته روزنامه […]

More »