Posts Tagged ‘عکس صورت’

عکس دختر بیچاره ای که صورت ندارد!

عکس دختر بیچاره ای که صورت ندارد! دختر بیچاره ای که بدون چهره متولد شد این دختر هندی که چهره ندارد از زندگی راضی است.این دختر دوستان زیادی ندارد و با خانواده اش زندگی می کند. خدیجه خاتون اهل کلکته هندوستان است. او بدون چهره متولد شد و تنها شکافی کوچک به‌عنوان دهان در سمت […]

More »