Posts Tagged ‘عکس های خفن ماجرای دختر فراری که از ساختمان به پایین پرید و …’

عکس های خفن ماجرای دختر فراری که از ساختمان به پایین پرید و …

عکس های خفن ماجرای دختر فراری که از ساختمان به پایین پرید و … سرنوشت تلخ دختر فراری 17 ساله و شکسته شدن گردنش در جریان یک حادثه سه شنبه هفته گذشته اهالی خیابان سی متری جی متوجه سقوط دختر جوانی از طبقه اول ساختمانی به خیابان شدند. آنها در تماس با پلیس و اورژانس […]

More »