Posts Tagged ‘عکس های خفن معمای پیدا کردن پین کد گاوصندوق’

عکس های خفن معمای پیدا کردن پین کد گاوصندوق

عکس های خفن معمای پیدا کردن پین کد گاوصندوق معمای ریاضیاتی پیدا کردن رمز گاوصندوق سینا پین‌کد ۵ رقمی گاوصندوق خود را فراموش کرده است. با این حال، اطلاعاتی درباره اعداد پین‌کد خود دارد: – جمع رقم‌های پنجم و سوم پین‌کد برابر با چهارده است. – رقم اول، یک واحد از دوبرابر رقم‌ دوم کمتر […]

More »