Posts Tagged ‘عکس های خفن کرگدن | دانستنی های جالب در مورد کرگدن’

عکس های خفن کرگدن | دانستنی های جالب در مورد کرگدن

عکس های خفن کرگدن | دانستنی های جالب در مورد کرگدن اطلاعات خواندنی و دانستنی های علمی در مورد کرگدن کرگدن دومین پستاندار بزرگ خشکی ها است (فیل بزرگ ترین پستانداری است که بر روی خشکی زندگی می کند.) کرگدن ها را می توان در آفریقا و آسیا یافت. پنج گونه کرگدن وجود دارد که […]

More »