Posts Tagged ‘+عکس ۵’

گم شدن مجسمه اسکار 5 میلیارد تومانی "مایکل جکسون"! +عکس

گم شدن مجسمه اسکار ۵ میلیارد تومانی “مایکل جکسون”! مجسمه اسکاری که مایکل جکسون خریده بود مجسمه اسکار مجسمه اسکار فیلم «برباد رفته» از میان دارایی‌های مایکل جکسون ناپدید شده است، و وارثان این خواننده قادر به یافتن آن نیستند. مایکل این مجسمه اسکار را قبلا خریده بود. پس از درگذشت مایکل جکسون در سال […]

More »