Posts Tagged ‘فک’

عکس از تغییر چهره دختری بدون فک پس از جراحی زیبایی

عکس از تغییر چهره دختری بدون فک پس از جراحی زیبایی عکس از چهره دختری که فک نداشت و پس از عمل جراحی چهره زیبایی پیدا کرد در گذشته برای آن دسته از بیمارانی که دچار نقص فک در صورت خود بودند  معمولا بافت مورد نیاز از ناحیه مورد نظر مانند لگن، پا و غیره […]

More »