Posts Tagged ‘محمدرضا داشت!’

محمدرضا پهلوی قصد ازدواج با این زن زیبا را داشت! +عکس

محمدرضا پهلوی قصد ازدواج با این زن زیبا را داشت! +عکس دختری که محمدرضا پهلوی شاه سابق ایران پسندید ولی پدرش اجازه ازدواج به او نداد ایران دخت، دختر همسر اول احمد شاه زنی بسیار زیبا و مورد توجه بود…یکی از کسانی که تمایل به ازدواج با ایراندخت داشت محمد رضا پهلوی بود. محمدرضا پهلوی […]

More »