Posts Tagged ‘مخالفت ازدواج’

مشکل مخالفت والدین با ازدواج شما

مشکل مخالفت والدین با ازدواج شما در بین خانواده های ایرانی رضایت پدر و مادر برای ازدواج ضروری است.در واقع اگر پدر و مادر مخالف باشند امکان سست بودن پایه های زندگی زن و مرد وجود دارد و هر لحظه امکان دارد از هم جدا شوند. درباره ازدواج، شاید نتوانید رضایت صد در صدی والدینتان […]

More »