Posts Tagged ‘مدل معتمدآریا’

مدل لباس خاص نگار جواهریان و فاطمه معتمدآریا

مدل لباس خاص نگار جواهریان و فاطمه معتمدآریا در جشنواره آسیاپاسفیک فاطمه معتمدآریا و نگار جواهریان حضور داشتند.فاطمه معتمدآریا جایزه بهترین بازیگر زن را با بازی در فیلم بهمن دریافت کر و نگار جواهریان نیز داور جشنواره بود. فاطمه معتمدآریا مانتویی زیبا به تن داشت که بر روی آن نوشته هایی به سبک طراحی شاهنامه […]

More »