Posts Tagged ‘مصاحبه رپ’

مصاحبه داغ و خواندنی با حسین تهی خواننده رپ

مصاحبه داغ و خواندنی با حسین تهی خواننده رپ حسین تهی یکی از خوانندگان رپ آنور آب است که با آهنگ کلید به اوج محبوبیت رسید و معرف تر از پیش شد.حسین تهی قبلا با خوانندگانی مثل امیر تتلو همکاری داشته است و این دو گروهی به نام تی اند تی داشتند.این روزها حسین تهی […]

More »