Posts Tagged ‘معده’

اسید معده این پرنده فلزات و سنگ را هم ذوب می کند!

اسید معده این پرنده فلزات و سنگ را هم ذوب می کند! پرنده کرکس اسید معده اش فلز را هم ذوب می کند! مصونیت این پرنده مرده خوار در برابر باکتریها و میکروبهای گوشتهای فاسد اجسادی که میخورد باعث شد محققان به بررسی معده و ژن های این پرنده خطرناک بپردازند . به گزارش تاپ ناز […]

More »

سوزش معده درمان و پیشگیری از سوزش معده

سوزش معده درمان و پیشگیری از سوزش معده درمان سوزش معده, عوارض سوزش معده, غذاهای مضر برای معده, معده درد, پیشگیری از بیماریها,سوزش معده, پیشگیری از سوزش معده, جلوگیری از سوزش معده,تصویر زیبا

More »