Posts Tagged ‘نرم ۴.۴.۱’

دانلود نرم افزار حذف برنامه های نصب شده Smarty Uninstaller ۴.۴.۱

نرم افزار حذف برنامه های نصب شده این برنامه با مانیتور کردن برنامه‌های که بر روی سیستم نصب می‌شوند و همچنین با استفاده از موتور جستجوی پیشرفته خود هر گونه آثار به جای مانده از برنامه‌ها را بر روی سیستم از بین می‌برد. از قابلیت‌های مهم برنامه Smarty Uninstaller امکان استفاده از موتور جستجوی برنامه […]

More »