Posts Tagged ‘نوحی’

دلیل بوی بد در برخی از نوحی بدن زنان چیست؟

دلیل بوی بد در برخی از نوحی بدن زنان چیست؟ علت بوی بد برخی نواحی بدن کاملا طبیعی است که بدن هرکس بویی خاص و شاید ناخوشایند داشته باشد. این بوها ناشی از ترشح ترکیبات سمی و تنظیم درجه حرارت بدن است. در این میان بوهای نامطلوب دیگری نیز وجود دارند که به دلیل وجود […]

More »