Posts Tagged ‘همراه کشت!’

پسر شیطان همراه با نامزدش پدر و مادر خودش را کشت!

پسر شیطان همراه با نامزدش پدر و مادر خودش را کشت! پسر شیطان صفت همراه با دوست دخترش پدر و مادرش را به طرز فجیعی به قتل رساند خبر حوادث : پسر خانواده که با همدستی نامزدش پدر و مادر خود را به طرز وحشیانه‌ای به قتل رسانده بود، دستگیر شد. کایلی پسر 27 ساله‌ای […]

More »