Posts Tagged ‘هم میلیاردی’

باز هم کلاهبرداری 4 میلیاردی جدید

باز هم کلاهبرداری ۴ میلیاردی جدید یکی از پیشکسوتان سرخابی های تهران ماه هاست که ۴ میلیارد تومان به یکی ازاسپانسرها بدهکار است. در روزهایی که پرسپولیس و استقلال در مسائل مالکیت به آرامش رسیده اند اخباری در مورد روزهای گذشته منتشر می شود که نشان می دهدچرا دولت با واگذاری سرخابی ها از قدیم […]

More »