Posts Tagged ‘پوکی’

تغذیه بد و نامناسب باعث پوکی استخوان می شود

تغذیه بد و نامناسب باعث پوکی استخوان می شود پوکی استخوان با تغذیه نامناسب تشدید می شود و یکی از دلایل پوکی استخوان تغذیه نامناسب است یکی از معضلاتی که از دیرباز گریبانگیر سلامت جامعه بوده است، بیماری و اختلال پوکی استخوان است که در بیشتر موارد در سنین سالمندی روی می‌دهد. برخی بر این […]

More »