Posts Tagged ‘کبد نارسایی’

نارسایی کبد و پیشگیری از نارسایی کبد

نارسایی کبد و پیشگیری از نارسایی کبد نارسایی کبدی می‌تواند به دو صورت حاد و مزمن ایجاد شود. در حالت حاد، هپاتیت‌های ویروسی و دارویی، بعضی از سموم شیمیایی، مصرف زیاد مشروب و اختلال عروقی کبد از مهمترین عواملی هستند که موجب ایجاد نارسایی حاد کبد در افراد می‌شوند. دکتر شایسته فوق تخصص گوارش و […]

More »