Posts Tagged ‘21’

جوان 21 ساله مزاحم تلفنی زنش را با چاقو کشت!

جوان 21 ساله مزاحم تلفنی زنش را با چاقو کشت! جوان 21 ساله پسری را که مزاحم همسرش شده بود با چاقو کشت خبر حوادث : مزاحمت تلفنی یک هم‌روستایی برای تازه عروس جنایت خونینی را رقم زد. این جنایت در هفته گذشته زمانی رخ داد که تازه‌دامادی با برادر عروس خانم به سراغ مزاحم […]

More »