Posts Tagged ‘RAV4 لباس’

تویوتا RAV4 با لباس رالی

تویوتا RAV4 با لباس رالی تویوتا RAV4 با لباس رالی هرچند تویوتا RAV۴ را به‌عنوان یک شاسی‌بلند خانوادگی می‌شناسیم، اما تویوتا و تیم‌های مستقل مسابقاتی این خودرو را برای رقابت‌های رالی نیز تجهیز کرده است و RAV۴ در این زمینه نیز عملکرد موفقی داشته است. در ادامه تصاویر این خودرو را در لباس رالی خواهید […]

More »