عکس: سایت تفریحی پاترویت

آتش‌سوزی انبار برنج واقع در خیابان مولوی+تصاویر

آتش‌سوزی انبار برنج واقع در خیابان مولوی+تصاویر

آتش‌سوزی انبار برنج واقع در خیابان مولوی+تصاویر

این حادثه خسارت زیادی برجای گذاشت ولی خوشبختانه مصدومی نداشت

انبار سه‌طبقه برنج به وسعت هر طبقه ۶۰۰ متر در کوچه مرغی‌ها، خیابان مولوی ظهر چهارشنبه ششم مرداد دچار حریق شد. سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهر تهران در رابطه با این حادثه اظهار داشت: آتش‌نشانان بلافاصله نسبت به اطفا حریق اقدام کردند. این حادثه خسارت زیادی برجای گذاشت ولی خوشبختانه مصدومی نداشت.

5kohbiaa082ruey5dni0  x1ph8vzz1ho3p5p4uzkx  w0x9929t9v4xokvp8iw  hoese96jtqzrdv53rb

The post appeared first on .

آتش‌سوزی انبار برنج واقع در خیابان مولوی+تصاویر

آتش‌سوزی انبار برنج واقع در خیابان مولوی+تصاویر

این حادثه خسارت زیادی برجای گذاشت ولی خوشبختانه مصدومی نداشت

انبار سه‌طبقه برنج به وسعت هر طبقه ۶۰۰ متر در کوچه مرغی‌ها، خیابان مولوی ظهر چهارشنبه ششم مرداد دچار حریق شد. سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهر تهران در رابطه با این حادثه اظهار داشت: آتش‌نشانان بلافاصله نسبت به اطفا حریق اقدام کردند. این حادثه خسارت زیادی برجای گذاشت ولی خوشبختانه مصدومی نداشت.

(image)   (image)   (image)   (image)

The post appeared first on .

آتش‌سوزی انبار برنج واقع در خیابان مولوی+تصاویر

ایرانی