عکس: سایت تفریحی پاترویت

آموزش تصویری گذاشتن مژه مصنوعی

آموزش تصویری گذاشتن مژه مصنوعی

آموزش تصویری گذاشتن مژه مصنوعی

یک آرایش زیبا برای چشم‌ها با مژه‌های مصنوعی و بلند زیباتر از هر چیزی دیگری است. گذاشتن مژه‌های بلند برای کسانی مناسب است که خودشان آژمژه‌های کوتاهی دارند و با گذاشتن مژه مصنوعی حجم مژه‌ها چند برابر می‌شود.  برای گذاشتن مژه‌های مصنوعی نیازی نیست که از فرد خاصی کمک بگیرید. بلکه با کمی تمرین می‌توانید در منزل این کار را انجام دهید.
وسایل مورد نیاز:
مژه مصنوعی دلخواه‌تان
قیچی کوتیکول ناخن (موجود در ست مانیکور)
چسب مژه مصنوعی
ابتدا تصمیم بگیرید که آیا می‌خواهید مژه را به سه قسمت و یا چهار قسمت تقسیم کنید؟ اگر قصد دارید آن را به چهار قسمت تقسیم کنید، انگشت شست خود را در وسط مژه قراردهید و سپس نیمی از نیمه را قیچی کنید.
سپس نیمه اصلی را قیچی کنید.
بقیه را نیز به همین روش نیمه به نیمه قیچی کنید.
اگر در انتها، بخشی اضافه‌ای هنوز وجود داشت، آن را نیز قیچی کنید.
یک چهارم انتهایی مژه را به چسب مژه آغشته کرده و برای آنکه کاملا چسبناک شود دو دقیقه نگه دارید.
آن را در بخش انتهایی خط مژه قرار دهید.
بقیه تکه‌ها را نیز به ترتیب در طول خط مژه چسبانده و قرار دهید.

,kl,k

مد آنلاین

The post appeared first on .

آموزش تصویری گذاشتن مژه مصنوعی

آموزش تصویری گذاشتن مژه مصنوعی

یک آرایش زیبا برای چشم‌ها با مژه‌های مصنوعی و بلند زیباتر از هر چیزی دیگری است. گذاشتن مژه‌های بلند برای کسانی مناسب است که خودشان آژمژه‌های کوتاهی دارند و با گذاشتن مژه مصنوعی حجم مژه‌ها چند برابر می‌شود.  برای گذاشتن مژه‌های مصنوعی نیازی نیست که از فرد خاصی کمک بگیرید. بلکه با کمی تمرین می‌توانید در منزل این کار را انجام دهید.
وسایل مورد نیاز:
مژه مصنوعی دلخواه‌تان
قیچی کوتیکول ناخن (موجود در ست مانیکور)
چسب مژه مصنوعی
ابتدا تصمیم بگیرید که آیا می‌خواهید مژه را به سه قسمت و یا چهار قسمت تقسیم کنید؟ اگر قصد دارید آن را به چهار قسمت تقسیم کنید، انگشت شست خود را در وسط مژه قراردهید و سپس نیمی از نیمه را قیچی کنید.
سپس نیمه اصلی را قیچی کنید.
بقیه را نیز به همین روش نیمه به نیمه قیچی کنید.
اگر در انتها، بخشی اضافه‌ای هنوز وجود داشت، آن را نیز قیچی کنید.
یک چهارم انتهایی مژه را به چسب مژه آغشته کرده و برای آنکه کاملا چسبناک شود دو دقیقه نگه دارید.
آن را در بخش انتهایی خط مژه قرار دهید.
بقیه تکه‌ها را نیز به ترتیب در طول خط مژه چسبانده و قرار دهید.

(image)

مد آنلاین

The post appeared first on .

آموزش تصویری گذاشتن مژه مصنوعی

بک لینک رنک 8