عکس: سایت تفریحی پاترویت

آموزش درست کردن گردنبند با پوست پسته + عکس

آموزش درست کردن گردنبند با پوست پسته + عکس

آموزش درست کردن گردنبند با پوست پسته + عکس

چه چیزهایی لازم داریم؟

1

پوست پسته شسته و خشکشده

سیم گل‌سازی کلفت
مقوای ضخیم یا یک تکه فیبر
چسب مایع

طرز ساخت گردنبند پوست پسته

2

ابتدا یک دایره کوچک روی فیبر با مقوا کشیده و با اره و یا قیچی تیز آن را برش بزنید.
سوراخ کوچکی در قسمت بالای دایره ایجاد کرده و سیم گلسازی را از آن رد کرده و یک حلقه درست کنید.
سه پوست پسته را پشت سر هم قرار داده و به انتهای هریک چسب بزنید. پوست‌ها را به صورت غنچه گل رز روی صفحه مقوا یا فیبر بچسبانید.
دور تا دور مقوا را یه چسا آغشته کرده و پوست پسته‌ها را یکی یکی به آن بچسبانید.

3

اکنون نوبت آن است که دور تا دور گلبرگ ها را پر کنید.
با چهار پوست پسته شروع کرده و آن ها را دور سه پسته اول بچسبانید.
پنج پوست پسته دیگر را دو تا دور چهار پوست پسته با الگوی منظمی و با استفاده از چسب محکم تعبیه کنید.
می‌توانید همین عمل را آنقدر تکرار کنید که گردنبند بزرگتری حاصل شود.
بگذارید چسب پوست پسته‌ها کاملا خشک شده و سپس زنجیر را از قلاب آن آویزان کنید.

مدآنلاین

The post appeared first on .

آموزش درست کردن گردنبند با پوست پسته + عکس

آموزش درست کردن گردنبند با پوست پسته + عکس

چه چیزهایی لازم داریم؟

(image)

پوست پسته شسته و خشکشده

سیم گل‌سازی کلفت
مقوای ضخیم یا یک تکه فیبر
چسب مایع

طرز ساخت گردنبند پوست پسته

(image)

ابتدا یک دایره کوچک روی فیبر با مقوا کشیده و با اره و یا قیچی تیز آن را برش بزنید.
سوراخ کوچکی در قسمت بالای دایره ایجاد کرده و سیم گلسازی را از آن رد کرده و یک حلقه درست کنید.
سه پوست پسته را پشت سر هم قرار داده و به انتهای هریک چسب بزنید. پوست‌ها را به صورت غنچه گل رز روی صفحه مقوا یا فیبر بچسبانید.
دور تا دور مقوا را یه چسا آغشته کرده و پوست پسته‌ها را یکی یکی به آن بچسبانید.

(image)

اکنون نوبت آن است که دور تا دور گلبرگ ها را پر کنید.
با چهار پوست پسته شروع کرده و آن ها را دور سه پسته اول بچسبانید.
پنج پوست پسته دیگر را دو تا دور چهار پوست پسته با الگوی منظمی و با استفاده از چسب محکم تعبیه کنید.
می‌توانید همین عمل را آنقدر تکرار کنید که گردنبند بزرگتری حاصل شود.
بگذارید چسب پوست پسته‌ها کاملا خشک شده و سپس زنجیر را از قلاب آن آویزان کنید.

مدآنلاین

The post appeared first on .

آموزش درست کردن گردنبند با پوست پسته + عکس

bluray movie download