عکس: سایت تفریحی پاترویت

آیا می دانید نانو خودروها چه هستند؟

آیا می دانید نانو خودروها چه هستند؟

آیا می دانید نانو خودروها چه هستند؟

1395031620514356313174510

پیشرفت قابل توجهی که محققان نانوخودروها در دانشگاه رایس به دنبالش بوده اند، توانایی هدایت این خودروها در شرایط باز و غیرخلاء است.

جیمز تور شیمیدان دانشگاه رایس می‌گوید: این زمانی است که آنها پتانسیل تبدیل شدن به ابزارهای مفید را پیدا خواهند کرد.

تازه ترین مدل از نانوخودروها دانشگاه رایس دارای چرخهای مقاومی است که کمی آبگریز است و به آنها اجازه می‌دهد که بدون گیر کردن، روی سطح(در این مورد اسلایدهای شیشه ای) حرکت کند.

اگرچه راندن یک نانوخودرو هنوز رنگ واقعیت به خود نگرفته است.، تور گفت: تست رانندگی نانوخودرو مشخص می‌کند که چه چیزی باعث می‌شود یک نانوخودرو ترمز بگیرد و چه میزان انرژی خارجی برای به حرکت درآوردن آن لازم است.

همانطور که مشخص است مسیرهای نانو عادی برای نانوخودروها در واقع پر از چاله و موانع است.

گوفنگ وانگ شیمیدان تحلیلگر، مولکولها جذب شده از هوا، منابع انرژی احتمالی زیادی را ایجاد می‌کنند. به عبارت دیگر وقتی خودروی شما یک تک مولکول است، هرگونه اتم کوچک در جاده می‌تواند باعث پنچری شود. خوشبختانه برای اولین رقابت نانوخودروها در جهان، مسیر موانع بسیار کمتری خواهد داشت.

مسابقه نانو خودروها رقابتی است که در آن خودروهای مولکولی در یک مسیر سایز نانو به رقابت می پرازند. یک نانوخودرو یک خودروی تک مولکولی است که چرخ و شاسی دارد و به وسیله یک شوک الکتریکی کوچک راه می افتد.

این رقابت با چشم غیرمسلح قابل رویت نیست و یک میکروسکوپ خاص در تولوز فرانسه تماشای این رقابت را ممکن می‌کند. رقابت نانوخودروها یک ماجراجویی علمی و جذاب است که در سراسر جهان پخش می‌شود.

 

عصر خودرو

The post appeared first on .

آیا می دانید نانو خودروها چه هستند؟

آیا می دانید نانو خودروها چه هستند؟

(image)

پیشرفت قابل توجهی که محققان نانوخودروها در دانشگاه رایس به دنبالش بوده اند، توانایی هدایت این خودروها در شرایط باز و غیرخلاء است.

جیمز تور شیمیدان دانشگاه رایس می‌گوید: این زمانی است که آنها پتانسیل تبدیل شدن به ابزارهای مفید را پیدا خواهند کرد.

تازه ترین مدل از نانوخودروها دانشگاه رایس دارای چرخهای مقاومی است که کمی آبگریز است و به آنها اجازه می‌دهد که بدون گیر کردن، روی سطح(در این مورد اسلایدهای شیشه ای) حرکت کند.

اگرچه راندن یک نانوخودرو هنوز رنگ واقعیت به خود نگرفته است.، تور گفت: تست رانندگی نانوخودرو مشخص می‌کند که چه چیزی باعث می‌شود یک نانوخودرو ترمز بگیرد و چه میزان انرژی خارجی برای به حرکت درآوردن آن لازم است.

همانطور که مشخص است مسیرهای نانو عادی برای نانوخودروها در واقع پر از چاله و موانع است.

گوفنگ وانگ شیمیدان تحلیلگر، مولکولها جذب شده از هوا، منابع انرژی احتمالی زیادی را ایجاد می‌کنند. به عبارت دیگر وقتی خودروی شما یک تک مولکول است، هرگونه اتم کوچک در جاده می‌تواند باعث پنچری شود. خوشبختانه برای اولین رقابت نانوخودروها در جهان، مسیر موانع بسیار کمتری خواهد داشت.

مسابقه نانو خودروها رقابتی است که در آن خودروهای مولکولی در یک مسیر سایز نانو به رقابت می پرازند. یک نانوخودرو یک خودروی تک مولکولی است که چرخ و شاسی دارد و به وسیله یک شوک الکتریکی کوچک راه می افتد.

این رقابت با چشم غیرمسلح قابل رویت نیست و یک میکروسکوپ خاص در تولوز فرانسه تماشای این رقابت را ممکن می‌کند. رقابت نانوخودروها یک ماجراجویی علمی و جذاب است که در سراسر جهان پخش می‌شود.

 

عصر خودرو

The post appeared first on .

آیا می دانید نانو خودروها چه هستند؟

خرم خبر