عکس: سایت تفریحی پاترویت

اخراج خبرنگار مکزیکی به خاطرسواری گرفتن!!+تصاویر

اخراج خبرنگار مکزیکی به خاطرسواری گرفتن!!+تصاویر

اخراج خبرنگار مکزیکی به خاطرسواری گرفتن!!+تصاویر

برخی از کاربران شبکه های اجتماعی در مکزیک نیز با استفاده از نرم افزار ” فتو شاپ ” تصویر سواری گرفتن این خبرنگار از دو شهروند را دست مایه انتقاد طنز آمیز از این شیوه اقدام او کرده اند.
اخراج خبرنگار
انتشار عکس یک خبرنگار ۲۴ ساله مکزیک در شبکه های اجتماعی این کشور منجر به اخراج او از بنگاه رسانه ای اش شد.
” لیدیا کومینگز” خبرنگار شبکه تلویزیونی ” آزتسا پوئبلا ” مکزیک که برای پوشش خبری سیل به یکی از استان های مکزیک رفته بود به دلیل سوار شدن روی دوش دو تن از شهروندان محلی برای خیس نشدن لباس هایش در سیل، با انتقاد بخش گسترده ای از کابران شبکه های اجتماعی در این کشور مواجه شد.

sud1wtv5oziw2sivjw7z
انتشار تصویر سواری گرفتن این خبرنگار از دو شهروند محلی برای خیس نشدن لباس هایش ، بازتاب گسترده ای در شبکه های اجتماعی مکزیک یافت و بسیاری از کاربران مکزیکی این اقدام خبرنگار را توهین به شهروندان محلی دانستند.
برخی از کاربران مکزیکی نیز در انتقاد از این خبرنگار نوشتند او می خواسته لباس ها و کفش گران قیمتش خیس نشود و برای همین سوار بر دوش دو شهروند محلی شده است.
برخی از کاربران شبکه های اجتماعی در مکزیک نیز با استفاده از نرم افزار ” فتو شاپ ” تصویر سواری گرفتن این خبرنگار از دو شهروند را دست مایه انتقاد طنز آمیز از این شیوه اقدام او کرده اند.
انتشار این تصویر در شبکه های اجتماعی مکزیک به قدری بازتاب داشت که در نهایت مدیران شبکه تلویزیونی تصمیم به اخراج این خبرنگار گرفتند.

gkfz6j69i6ik4i2q3grc
تصاویر فتوشاپی این اقدام خبرنگار در شبکه های اجتماعی مکزیک

q7cu8wa59dk63a5wrp6vتصاویر فتوشاپی این اقدام خبرنگار

jmuuckibqfmsae7xshdتصاویر فتوشاپی این خبرنگار در شبکه های اجتماعی مکزیک

ow7uywcc05wrcvxzkaoتصاویر فتوشاپی این اقدام خبرنگار

عصر ایران

گرداوری:

The post appeared first on .

اخراج خبرنگار مکزیکی به خاطرسواری گرفتن!!+تصاویر

اخراج خبرنگار مکزیکی به خاطرسواری گرفتن!!+تصاویر

برخی از کاربران شبکه های اجتماعی در مکزیک نیز با استفاده از نرم افزار ” فتو شاپ ” تصویر سواری گرفتن این خبرنگار از دو شهروند را دست مایه انتقاد طنز آمیز از این شیوه اقدام او کرده اند.
اخراج خبرنگار
انتشار عکس یک خبرنگار ۲۴ ساله مکزیک در شبکه های اجتماعی این کشور منجر به اخراج او از بنگاه رسانه ای اش شد.
” لیدیا کومینگز” خبرنگار شبکه تلویزیونی ” آزتسا پوئبلا ” مکزیک که برای پوشش خبری سیل به یکی از استان های مکزیک رفته بود به دلیل سوار شدن روی دوش دو تن از شهروندان محلی برای خیس نشدن لباس هایش در سیل، با انتقاد بخش گسترده ای از کابران شبکه های اجتماعی در این کشور مواجه شد.

(image)
انتشار تصویر سواری گرفتن این خبرنگار از دو شهروند محلی برای خیس نشدن لباس هایش ، بازتاب گسترده ای در شبکه های اجتماعی مکزیک یافت و بسیاری از کاربران مکزیکی این اقدام خبرنگار را توهین به شهروندان محلی دانستند.
برخی از کاربران مکزیکی نیز در انتقاد از این خبرنگار نوشتند او می خواسته لباس ها و کفش گران قیمتش خیس نشود و برای همین سوار بر دوش دو شهروند محلی شده است.
برخی از کاربران شبکه های اجتماعی در مکزیک نیز با استفاده از نرم افزار ” فتو شاپ ” تصویر سواری گرفتن این خبرنگار از دو شهروند را دست مایه انتقاد طنز آمیز از این شیوه اقدام او کرده اند.
انتشار این تصویر در شبکه های اجتماعی مکزیک به قدری بازتاب داشت که در نهایت مدیران شبکه تلویزیونی تصمیم به اخراج این خبرنگار گرفتند.

(image)
تصاویر فتوشاپی این اقدام خبرنگار در شبکه های اجتماعی مکزیک

(image) تصاویر فتوشاپی این اقدام خبرنگار

(image) تصاویر فتوشاپی این خبرنگار در شبکه های اجتماعی مکزیک

(image) تصاویر فتوشاپی این اقدام خبرنگار

عصر ایران

گرداوری:

The post appeared first on .

اخراج خبرنگار مکزیکی به خاطرسواری گرفتن!!+تصاویر

افق