عکس: سایت تفریحی پاترویت

ازادی میمون بعد از ۲۵ سال شکنجه

ازادی میمون بعد از ۲۵ سال شکنجه

به گزارش زیرمیزی;این میمون نگون بخت بعد از یک ربع قرن زندگی در یک قفس تاریک و نمور بالاخره نجات پیدا کرد.

این میمون در سال ۱۹۹۱ توسط خانواده ای در بانگوک تایلند خریداری شد و از ان زمان در این مکان نگه داری شده است.

این میمون در این مکان کثیف به مدت ۲۵ سال در کنار موش های بزرگ زندگی کرد و بعد از ازادی به قدری قدرتش را از دست داده بود که به سختی میتوانست روی پای خود بایستد.

او شاید هم اکنون در قفس بود اگر رهگذری که او را میبیند و دلش به حال او میسوزد اقدامی برای ازادی او نمیکرد.

مسئولانی که او را ازاد کردند میگویند وقتی او را پیدا کردیم او در شرایط بسیار بدی قرار داشت.شرایطی که تا ان زمان با ان برنخورده بودیم.

ادوین ویک میگوید:من ۱۷ سال است در این رابطه در حال کار هستم و حیوانات زیادی را در شرایط های بسیار بدی دیده ام ولی حال این میمون بسیار بد و غیرقابل مقایسه بود.

32FB636C00000578-0-image-a-14_146014510265932FB632300000578-0-image-a-5_146014417722632FB633600000578-0-image-a-4_146014417720932FB633200000578-0-image-a-6_1460144177230

The post appeared first on .

ازادی میمون بعد از ۲۵ سال شکنجه

به گزارش زیرمیزی;این میمون نگون بخت بعد از یک ربع قرن زندگی در یک قفس تاریک و نمور بالاخره نجات پیدا کرد.

این میمون در سال ۱۹۹۱ توسط خانواده ای در بانگوک تایلند خریداری شد و از ان زمان در این مکان نگه داری شده است.

این میمون در این مکان کثیف به مدت ۲۵ سال در کنار موش های بزرگ زندگی کرد و بعد از ازادی به قدری قدرتش را از دست داده بود که به سختی میتوانست روی پای خود بایستد.

او شاید هم اکنون در قفس بود اگر رهگذری که او را میبیند و دلش به حال او میسوزد اقدامی برای ازادی او نمیکرد.

مسئولانی که او را ازاد کردند میگویند وقتی او را پیدا کردیم او در شرایط بسیار بدی قرار داشت.شرایطی که تا ان زمان با ان برنخورده بودیم.

ادوین ویک میگوید:من ۱۷ سال است در این رابطه در حال کار هستم و حیوانات زیادی را در شرایط های بسیار بدی دیده ام ولی حال این میمون بسیار بد و غیرقابل مقایسه بود.

(image) (image) (image) (image)

The post appeared first on .

ازادی میمون بعد از ۲۵ سال شکنجه

بک لینک رنک 4