عکس: سایت تفریحی پاترویت

استقلال برای فصل بعد سه گزینه سرمربیگری دارد!!

استقلال برای فصل بعد سه گزینه سرمربیگری دارد!!

استقلال برای فصل بعد سه گزینه سرمربیگری دارد!!

باشگاه استقلال هنوز با هیچ یک از این دو سرمربی که نام آنها برای هدایت استقلال برده می شود به توافق نرسیده است.
به گزارش جام نیـوز، باشگاه استقلال هنوز سرمربی فصل آینده این تیم را مشخص نکرده و ادعاهای علیرضا منصوریان و دراگان اسکوچیچ که یکی در تهران و دیگری از کرواسی خودش را سرمربی استقلال معرفی می کند، در حد حرف است.

به گفته یک منبع آگاه، استقلال برای فصل بعد سه گزینه سرمربیگری دارد؛ پرویز مظلومی، منصوریان و دراگان که در این میان فعلا مظلومی شانس اول است و اوست که سرمربی بعدی استقلال را معرفی می کند!

95-02-3jnews41445

اگر استقلال در فینال جام حذفی به پیروزی برسد، مظلومی در استقلال می ماند اما در غیر این صورت استقلال بلافاصله با دراگان و منصوریان وارد مذاکره می شود و آن وقت رای اعضای هیات مدیره برای انتخاب سرمربی جدید تعیین کننده خواهد بود.

گرداوری:

The post appeared first on .

استقلال برای فصل بعد سه گزینه سرمربیگری دارد!!

استقلال برای فصل بعد سه گزینه سرمربیگری دارد!!

باشگاه استقلال هنوز با هیچ یک از این دو سرمربی که نام آنها برای هدایت استقلال برده می شود به توافق نرسیده است.
به گزارش جام نیـوز، باشگاه استقلال هنوز سرمربی فصل آینده این تیم را مشخص نکرده و ادعاهای علیرضا منصوریان و دراگان اسکوچیچ که یکی در تهران و دیگری از کرواسی خودش را سرمربی استقلال معرفی می کند، در حد حرف است.

به گفته یک منبع آگاه، استقلال برای فصل بعد سه گزینه سرمربیگری دارد؛ پرویز مظلومی، منصوریان و دراگان که در این میان فعلا مظلومی شانس اول است و اوست که سرمربی بعدی استقلال را معرفی می کند!

(image)

اگر استقلال در فینال جام حذفی به پیروزی برسد، مظلومی در استقلال می ماند اما در غیر این صورت استقلال بلافاصله با دراگان و منصوریان وارد مذاکره می شود و آن وقت رای اعضای هیات مدیره برای انتخاب سرمربی جدید تعیین کننده خواهد بود.

گرداوری:

The post appeared first on .

استقلال برای فصل بعد سه گزینه سرمربیگری دارد!!

مرکز فیلم